Cash in Transit Insurance

This policy provides an indemnity in respect of loss of money carried by authorized messenger while in transit from one place to another, specified in the policy due to robbery, loss caused by the accident of vehicle and aeroplane. This insurance is intended for banks, industrial, manufacturing and business concern who periodically draw from banks or other sources large sums of money for payments of salaries and for other day-to-day transactions.

मार्गस्थ नगद बीमा

नगद कारोबार सधैं जोखिम पूर्ण हुन्छ र त्यसमा पनि नगदको वसार पसारमा जोखिम अझ बढी हुन्छ। जोखिम पैसा गुमाउनुसँग मात्र सम्बन्धित हुँदैन, धेरै ठुलो रकम भएमा सम्बन्धित व्यक्तिको जिउ ज्यान कै खतरा पनि हुन सक्छ। आर्थिक कारोबार गर्ने वित्तीय संस्था लगायतका व्यक्ति तथा कार्यालयहरु जांहा हरेक दिन ठुलो रकमको वसार पसार हुन्छ वा कार्यालय परिसर भित्र सेफ, काउन्टरमा रकम भइरहन्छ, को लागि प्रभु इन्स्योरेन्सको मार्गस्थ नगद बीमा आर्थिक क्षतिबाट राहत पाउन सर्वोत्तम उपाय हो। यो बीमाले नगदको साथै ड्राफ्ट, चेक, हुलाक आदेश, धनादेश आदि जस्ता नगद कारोबारमा संलग्न हुने दस्तावेजहरु पनि समावेश गर्दछ।