Contractors' All Risk Insurance

This insurance provides indemnity to contractors for physical damage that may take place during the period of construction and also during the certain period of maintenance. This policy can be extended to cover third party liabilities also.

ठेकेदारको सम्पुर्ण जोखिम बीमा

ठेकेदारको सम्पूर्ण जोखिम बीमाले सबै किसिमको सिभिल ईञ्जिनियरिङ्ग परियोजना जस्तै भवन, बाँध, फ्लाईओभर आदि निर्माणको सुरक्षा उपलब्ध गराउँछ। यसको बीमित परियोजनाको मालिक, ठेकेदार र उप-ठेकेदार मध्ये एक का एक भन्दा बढी हुन सक्छन्।

यो बीमालेखले परियोजनाको कार्यकालमा भएको दुर्घटनाबाट हुने आंशिक वा पूर्ण भौतिक क्षतिको क्षतिपूर्ति गर्छ। अपवादमा राखेको बाहेक यसमा सबै जोखिमहरू सुरक्षा गराउन सकिन्छ।

यसको शुरूआत कार्य थालनी भएको वा कार्यस्थलमा हुने पहिलो चलानी जुन पहिला हुन्छ त्यसबाट भई कार्य समाप्ती तथा हस्तान्तरण वा बीमालेखको खारेजी जुन पहिला हुन्छ त्यहाँ अन्त्य हुन्छ।