Fidelity Guarantee Insurance

This insurance is intended to provide an indemnity to the employer for financial loss sustained as a result of forgery, embezzlement and larceny of fraudulent conversion of money of the employer committed by salaried employees in the course of performance of their duties. The maximum liability under the policy will be the amount of guarantee.

निष्ठा जमानी बीमा

यो बीमालेख त्यस्ता कार्यालयहरूको आर्थिक सुरक्षाको लागि हो जसले आफ्ना केही अथवा सबै कर्मचारीहरूले गरेको चोरी, हिनामिना, विश्वासघात तथा जालसाजीपूर्ण कार्यले गर्दा आर्थिक क्षति बेहोर्नु पर्ने सम्भावना हुन्छ।

निष्ठा जमानी बीमा जसका विरूद्ध गरिएको छ ति सबै कर्मचारीहरू स्थायी, नेपाली नागरिक हुनुका साथै सबैको नाम प्रस्ताव फारममा उल्लेख गराउनु जरूरी छ।