Travel Insurance

Keeping in mind growing need of medical insurance for Nepalese going overseas, Prabhu has come up with 'Prabhu Travel Insurance Policy' - This insurance is intended to cover the insured in the event of sudden and unexpected sickness or accident arising when he is abroad and also loss of checked baggage, passport and public liability by means of extension the policy.

यात्रा बीमा

मनोरञ्जन, छुट्टी मनाउने, व्यापार लगायत बिभिन्न उद्देश्यहरुको लागि बिदेश यात्रा गरिन्छ। बिदेश यात्रामा सबै कुरा राम्रै हुन्छ भन्न सकिन्न। दुर्घना, बिरामीपन, व्यक्तिगत दायित्वबाट परिआउने खर्च वा आपतकालीन औषधोपचार खर्चको आर्थिक बोझ परिआएमा बिदेशी भुमिमा सो खर्च हाम्रो लागि निकै ठुलो हुन्छ किनकी यूरोप तथा अमेरिकमा जस्ता राष्ट्रहरुमा औषधोपचार खर्च ज्यादै महंगो हुने गर्छ। यस्तो अवस्थाको उपयुक्त उपाय यात्रा अगाडी नै बीमा गर्नु हो।

धेरै राजदूतावसहरु भिसा माग गर्दा बीमा भइसकेको प्रमाण आवश्यक ठान्दछन्। हामी व्यापक यात्रा बीमा उपलब्ध गराउछौ जसले निम्न कुराहरु समावेश गर्दछ।

  • आपत्कालीन औषधोपचार खर्च,
  • व्यक्तिगत दुर्घटना,
  • राहदानी हराउने,
  • बीमान कम्पनीद्वारा चेक गरी लगिसकिएको सामान हराउमा वा ढिलो प्राप्त भएमा,
  • व्यक्तिगत दायित्वको कारणबाट परिआउने खर्च आदि