• तीनकुने काठमाडौँ

संचालक समिति

board of directors
Mr. Rajendra Malla अध्यक्ष
board of directors
Mr. Mijas Bhattachan संचालक
board of directors
Mr. Rahul Thokar Lama संचालक
board of directors
Mr. Shanta Gautam संचालक
board of directors
Mr. Rameshwor Sapkota संचालक
board of directors
Mr. Sangay Lama संचालक