• तीनकुने काठमाडौँ

संचालक समिति

board of directors
श्री कुसुम लामा अध्यक्ष
board of directors
श्री राजेन्द्र मल्ल संचालक
board of directors
श्री केशव राज आचार्य संचालक
board of directors
श्री रेणु प्रसाद पाण्डे संचालक
board of directors
श्री विजय कुमार श्रेष्ठ संचालक
board of directors
श्री रणकेशव प्रधान संचालक
board of directors
श्री राज गोपाल राजभण्डारी संचालक