• तीनकुने काठमाडौँ

सर्भेयर

SN Name Of Surveyor License Number Issued By Insurance Board Surveyor License Validity Date(Latest)
1 Biraj Dhakal 933/075/076 12/30/2077
2 Rajish Kumar Baidya 914/074/075 12/30/2076
3 Go Engineering Services Pvt. Ltd. 954/076/077 12/30/2076
4 Bishal Engineering Consultancy 947/075/076 12/30/2076
5 Nishant Gautam 590/070/071 12/30/2076
6 Pankaj Kumar (Das) 658/071/072 12/30/2077
7 Ankur Dhungana 603/070/071 12/30/2076
8 Om Prasad Sapkota 792/073/074 12/30/2076
9 Bikash Bdr Shrestha 543/069/070 12/30/2076
10 Rohit Kumar Shah 332/063/064 12/30/2076
11 Rabin Thapa 789/073/074 12/30/2076
12 Manoj Kumar Verma 818/073/074 12/30/2076
13 Kamlendra Lal Karn 638/071/072 12/30/2076
14 Jagannath Taujale Shrestha 764/073/074 12/30/2077
15 Er Manoj Baral 640/071/072 12/30/2077
16 Narottam Lal Pradhan 637/071/072 12/30/2076
17 General Insurance Surveyors & Consultant 939/075/076 12/30/2076
18 Prabesh Chapagain 898/074/075 12/30/2076
19 Maulakali Construction & Engineering P. Ltd 828/073/074 12/30/2076
20 Sunny Pradhan 771/073/074 12/30/2076
21 Sushil Kumar Yadav 493/068/069 12/30/2076
22 Commercial Claims Nepal 056/052/053 12/30/2076
23 Prakas Kumar Karn 759/072/073 12/30/2076
24 Suman Thapa 664/071/072 12/30/2076
25 Hanuman Shrestha 231/059 12/30/2077
26 GI Claim And Engineering Associates 940/075/076 12/30/2076
27 Bishowram Parajuli 852/074/075 12/30/2076
28 Gaurav Singh 855/074/075 12/30/2076
29 Smart Claims & Engineers P. Ltd 945/075/076 12/30/2076
30 Shiv Prasad Bhandari 534/069/070 12/30/2076
31 Yogesh Chandra Mishra 404/065/066 12/30/2076
32 Rajan Sapkota 854/074/075 12/30/2076
33 Govinda Prasad Lamichhane 457/066/067 12/30/2076
34 Mijala Engineering Associates P. Ltd 646/071/072 12/30/2077
35 Madan Lal Chaudhary 298/067/068 12/30/2077
36 Khadga Bdr Basnet 266/067/068 12/30/2077
37 Shubha Jagadamba Engineering consulatancy 511/068/069 12/30/2076
38 Buddhi Adhikari 370/064/065 12/30/2076
39 Chhabindra Bhattarai 460/066/067 12/30/2076
40 Sata Engineering Associates 06/049/050 12/30/2077
41 Suwaschand Shakh 205/058 12/30/2076
42 Ananta Prasad Poudel 369/064/065 12/30/2076
43 Aditya Poudel 602/070/071 12/30/2076
44 Manoj Koirala 252/060 12/30/2076
45 Ananda Ram Poudel 240/059 12/30/2076
46 Puran Subedi Chhetri 580/70/71 12/30/2076
47 Roshan Kumar Shrestha 438/66/67 12/30/2077
48 Manoj Kumar Jaiswal 424/065/066 12/30/2076
49 Amar Chandra Nirala 485/067/068 12/30/2076
50 Abhisek Trital 903/074/75 12/30/2076
51 Krishna Prasad Aryal 841/074/075 12/30/2075
52 Kamal Prasad Koirala 578/070/071 12/30/2075
53 Nepal Engineering Surveyors P. Ltd 886/074/075 12/30/2075
54 Namaste Engineers Pvt Ltd 778/073/074 12/30/2077
55 Niraj Rajaure 560/069/070 12/30/2075
56 Sanjay Kr. Yadav 351/073/074 12/30/2075
57 Roshan Suwal 636/071/72 12/30/2075r
58 Lalit KC 220/058/059 12/30/2077
59 M.I Surveyors Pvt. Ltd 744/072/073 12/30/2075
60 Dandapani Poudel 902/074/075 12/30/2075
61 Nikesh Karki 867/074/075 12/30/2075
62 Tanchhoma Engineering Consultancy 722/072/073 12/30/2075
63 Dinesh Kumar Yadav 926/075/076 12/30/2076
64 C-Mech Consultancy Pvt. Ltd 329/063/064 12/30/2077
65 Global Insurance Surveyors & Engineers 435/066/067 12/302076
66 Rajendra Prasad Kedia 18/050/51 12/30/2075
67 Dinesh KC 481/068/069 12/30/2077
68 Chitra Bdr Thapa 430/066/067 12/30/2075
69 Er Avisek Trital 903/074/075 12/30/2075
70 Amit K. Sahani 915/074/075 12/30/2075
71 Anil Kumar Choudhary 545/069/070 12/30/2077
72 Bhadrakali Engineering Consultancy 721/072/073 12/30/2077
73 Sumit Kumar Chaudhary 791/073/074 12/30/2076
74 Bhabesh Gajurel(B & G Engg) 835/074/075 12/30/2075
75 Gopal Prasad Sarraf 682/072/073 12/30/2076
76 Pragati Engineering Consultancy 475/067/068 12/30/2076
77 Gud Engineering Services Pvt Ltd 473/067/068 12/30/2076
78 Sameer Humagain 892/074/075 12/27/2077
79 Gaurav Koirala 727/072/073 12/30/2076
80 Aditya Bhakta Joshi 562/069/070 12/30/2076
81 Ram Bharati 911/074/075 12/30/2076
82 Geometra Consulting Services P. Ltd 961/076/077 12/30/2076
83 Pradip Gyawali 968/076/077 12/30/2077
84 P.2 Engineering P.Ltd 971/077/078 12/30/2077
85 NPR Engineering P. Ltd 974/077/078 12/30/2077
86 Somnath Adhikari 959/076/077 12/30/2077
87 Bisheshwor Shah 515/073/074 12/30/2077
88 Nabin Shrestha 484/067/068 12/30/2077
89 Emage Consultancy 474/067/068 12/30/2077
90 Bhaskar Chataut 846/074/075 12/30/2077
91 International Claims Burea 118/054/055 12/30/2077
92 Sara Solutions Pvt Ltd 966/076/077 12/30/2077
93 Birendra Prasad 199/057 12/30/2077
94 Prasant GC 686/072/073 12/30/2077
95 Amitab Bachhan Prasad 760/072/073 12/30/2077
96 Khem Raj Chataut 206/057/058 12/30/2077
97 B & G Engineering Consultancy 978/077-078 12/30/2077
98 Sameer Humagain 892/074/075 12/30/2077
99 Madhav Panthi 728/072/073 12/30/2077
100 Ashok Bista 735/072/073 12/30/2077
101 Chanakya Consulting Services P. Ltd 979/077/078 12/30/2077
102 Muktinath Gautam 893/074/075 12/30/2077
103 Pragati Engineering Consultancy 475/067/068 12/30/2077
104 Mack Risk Management Services Pvt Ltd 982/077-078 12/30/2077
105 Socio Technical Management Services P. Ltd 393-065/066 12/30/2077
106 Solution For Nepal Engineering 709-072/013 12/30/2077
107 Nabin Karki 618-070/71 12/30/2077
108 Abhinash Bhattarai 494/068/069 12/30/2077
109 Prakash Bhakta Joshi 321 12/30/2077
110 Bipendra Prasad Shrestha 459/066/67 12/30/2077
111 Ashok Silwal 341/063/064 12/30/2077
112 Roshani Engineering 626/071/072 12/30/2077
113 Pivot Risk Pvt Ltd 679/071/072 12/30/2077
114 Prabesh Poudel 547/069/070 12/30/2077
115 Chooda Mani Subedi 553/069/070 12/30/2077
116 Mohan Purush Dhakal 017/050/051 12/30/2077
117 MI Surveyor Groups Pvt Ltd 814/073/074 12/30/2077
118 Global Engineers Group Pvt Ltd 552/069/070 12/30/2077
119 Average Adjusters Nepal 102/053/054 12/30/2077
120 C-Med Engineering Services PVt. Ltd. 587/070/071 12/30/2077