• तीनकुने काठमाडौँ

सर्भेयर

SN Name Of Surveyor License Number Issued By Insurance Board Surveyor License Issued Date(Latest) Surveyor License Validity Date(Latest)
1 A.R Insurance Surveyors 22/50/51 2/6/2076 12/30/2078
2 Abhinash Regmi 1660/078/079 9/2/2078 12/30/2078
3 Abhisek Trital 903/074/75 11/20/2075 12/30/2076
4 Aditya Bhakta Joshi 562/069/070 2/11/2075 12/30/2076
5 Aditya Poudel 602/070/071 1/12/2076 12/30/2076
6 Akhilesh Karna 1189/078/079 6/18/2078 12/30/2078
7 Amir Shrestha 1264/078/079 7/2/2078 12/30/2078
8 Amit K. Sahani 915/074/075 2/15/2075 12/30/2075
9 Amitab Bachhan Prasad 760/072/073 3/22/2073 12/30/2077
10 Ananda Ram Poudel 240/059 1/12/2076 12/30/2078
11 Ananta Prasad Poudel 369/064/065 11/5/2075 12/30/2076
12 Anil Kumar Choudhary 545/069/070 1/15/2075 12/30/2077
13 Anjan Simkhada 1087/078/079 6/10/2078 12/30/2078
14 Ankur Dhungana 603/070/071 3/31/2077 12/30/2078
15 Anukram Sharma 1300/078/079 7/10/2078 12/30/2078
16 Anup Sharma 397/065/066 1/12/2076 12/30/2078
17 Ashok Bista 735/072/073 2073/2/32 12/30/2077
18 Ashok Kc 1245/078/079 6/24/2078 12/30/2078
19 Asia Meditech solution P Ltd 601/70/71 1/12/2076 12/30/2078
20 Average Adjusters Nepal 102/053 5/8/2072 12/30/2077
21 B & G Engineering Consultancy 978/077/078 6/11/2077 12/30/2078
22 Bishwash Dhakal 687/072/073 5/25/2072 12/30/2077
23 Bhadrakali Engineering Consultancy 721/072/073 2/20/2073 12/30/2077
24 Bharosa Architects & Consultants P. Ltd 1634/078/079 8/24/2078 12/30/2078
25 Bikash Kumar Roshan 1565/078/079 8/13/2078 12/30/2078
26 Bhuwaneshwor Yadav 1841/078/079 9/29/2078 12/30/2078
27 Bhuwesh Pant 1254/078/079 6/25/2078 12/30/2078
28 Bibek Dhungana 1495/078/079 8/2/2078 12/30/2078
29 Bikash Bdr Shrestha 543/069/070 1/5/2075 12/30/2076
30 Bikash Chapagain 1125/078/079 6/14/2078 12/30/2078
31 Biplab Bhujel 1027/078/079 6/10/2078 12/30/2078
32 Bishal Shrestha 1237/078-079 6/2/2078 12/30/2078
33 Birendra Prasad 199/057 2/11/2073 12/30/2077
34 Bishal Rimal 1052/078/079 6/10/2078 12/30/2078
35 Bisheshwor Shah 515/073/074 2/5/2074 12/30/2077
36 Chanakya Consulting Services P. Ltd 979/077/078 2077/6/30 12/30/2077
37 Chitra Bdr Thapa 430/066/067 2/5/2072 12/30/2075
38 Choklal Bhusal 1441/078/079 7/30/2078 12/30/2078
39 C-Med Engg Consultancy 587/070/071 3/11/2077 12/30/2078
40 Commercial Claims Nepal 056/052/053 4/19/2068 12/30/2076
41 Dandapani Poudel 902/074/075 1/20/2075 12/30/2075
42 Dhruba Prasad Neupane 1012/078/079 5/10/2078 12/30/2078
43 Dikshya Engineering Solution P. Ltd 1000/077/078 3/18/2078 12/30/2078
44 Dinesh KC 481/068/069 2/11/2073 12/30/2078
45 Dinesh Kumar Yadav 926/075/076 4/14/2075 12/30/2078
46 Dream Engineering Associates P. Ltd 1775/078/079 5/10/2078 12/30/2078
47 Emage Consultancy 474/067/068 1/12/2078 12/30/2077
48 Ensure Engg Concern P. Ltd 998/077/078 3/16/2078 12/30/2078
49 Gandu Neupane 1265/078/079 7/2/2078 12/30/2078
50 Ganesh Kandel 1439/078/079 7/30/2078 12/30/2078
51 Ganesh Kapadi 572/069/070 5/25/2076 12/30/2077
52 Ganesh Prasad Mainali 702/072/073 11/2/2077 12/30/2077
53 Ganga Ram Sunuwar 1216/078/079 6/22/2078 12/30/2078
54 Gems Engineering P. Ltd 1002/077-078 3/22/2078 12/30/2078
55 General Insurance Surveyors & Consultant P. Ltd 939/075/076 11/22/2075 12/30/2076
56 Geometra Consulting Services P. Ltd 961/076/077 6/13/2076 12/30/2076
57 Ghanshyam Chaudhary 1479/078-079 8/1/2078 12/30/2078
58 Global Engineers Group P. Ltd 552/69/70 1/23/2075 12/30/2078
59 Global Insurance Surveyors & Engineers p. Ltd 435/066/067 1/31/2077 12/30/2078
60 Godawari Technical Engg Consulting P. Ltd 1007/078/079 4/15/2078 12/30/2078
61 Go Engineering Services P. Ltd. 954/076/077 4/15/2076 12/30/2078
62 Gopal Prasad Sarraf 682/072/073 5/1/2072 12/30/2076
63 Govinda Prasad Lamichhane 457/066/067 3/22/2077 12/30/2076
64 Gyanmani Adhikari 1214/078-079 6/20/2078 12/30/2078
65 H.M.S Consult 936/075/076 9/16/2075 12/30/2078
66 Hanuman Shrestha 231/059 2/1/2075 12/30/2077
67 International Claims Burea 118/054/055 1/31/2071 12/30/2078
68 Jagannath Taujale Shrestha 764/073/074 4/3/2073 12/30/2077
69 Jalpa Technical & Management Services P. Ltd 1521/078/079 8/8/2078 12/30/2078
70 Jeevan Devkota 1019/078/079 6/7/2078 12/30/2078
71 Jetendra Chaudhary 1584/078/079 8/16/2078 12/30/2078
72 Justified Claims & Engineers P. ltd 175/057/058 4/17/2078 12/30/2078
73 Kabindra Kumar Sah 1143/078/079 6/15/2078 12/30/2078
74 Kamlendra Lal Karn 638/071/072 7/25/2071 12/30/2076
75 Khadga Bdr Basnet 266/067/068 1/13/2074 12/30/2077
76 Kishor Devkota 1021/078/079 6/10/2078 12/30/2078
77 Krishna Karki Chhetri 1726/078/079 9/13/2078 12/30/2078
78 Krishna Rijal 1274/078/079 7/8/2078 12/30/2078
79 Kshitij Kafley 1278/078/079 7/9/2078 12/30/2078
80 Lalit KC 220/058/059 7/7/2073 12/30/2075
81 M.I Surveyors Pvt. Ltd 744/072/073 3/3/2073 12/30/2075
82 Madhav Panthi 728/072/073 2073/2/30 12/30/2077
83 Manendra Shah 1294/078/079 7/9/2078 12/30/2078
84 Mangaldeep Consulting P. Ltd 1615/078/079 8/20/2078 12/30/2078
85 Manish Pokharel 1095/078/079 6/10/2078 12/30/2078
86 Manish Ranjit 806/072/073 806/072/073 12/30/2076
87 Manoj Baral 640/071/072 3/17/2077 12/30/2078
88 Manoj Koirala 252/060 3/4/2075 12/30/2076
89 Manoj Kumar Verma 818/073/074 2/18/2074 12/30/2078
90 Marshal Bhandari 1718/078/079 9/11/2078 12/30/2078
91 Maulakali Construction & Engineering P. Ltd 828/073/074 3/18/2074 12/30/2076
92 Mijala Engineering Associates P. Ltd 646/071/072 1/31/2077 12/30/2077
93 Mohammad Nasim Ali 1648/078/079 8/2/2078 12/30/2078
94 Mukesh Mahaseth 1194/078/079 078/6/18 12/30/2078
95 Muktinath Gautam 893/074/075 1/6/2075 12/30/2077
96 Nabin Shrestha 484/067/068 2/24/2073 12/30/2077
97 Narad Kumar Rai 894/074/075 5/10/2076 12/30/2077
98 Narottam Lal Pradhan 637/071/072 7/25/2071 12/30/2076
99 Nepal Engineering Surveyors P. Ltd 886/074/075 9/9/2074 12/30/2078
100 Niraj Rajaure 560/069/070 2/4/2075 12/30/2078
101 Nirala Engineering & Claims Burea 981/077/078 8/8/2077 12/30/2078
102 Niroj Dahal 1367/078/079 7/16/2078 12/30/2078
103 Non -Life Loss Assessors 1631/078/079 8/22/2078 12/30/2078
104 NPR Engineering Services Pvt Ltd 974/077/078 4/19/2077 12/30/2077
105 Om Bahadur Thapa 1552/078/079 8/13/2078 12/30/2078
106 Om Prasad Sapkota 792/073/074 12/30/2076
107 Oshan Thapa 1132/078/079 6/12/2078 12/30/2078
108 Pankaj Kumar (Das) 658/071/072 2/11/2072 12/30/2077
109 Pivot Risk Pvt Ltd 679/071/072 072/3/29 12/30/2077
110 Prabesh Chapagain 898/074/075 1/6/2075 12/30/2076
111 Prabesh Poudel 547/69/70 10/5/2075 12/30/2077
112 Prabin Dhakal 1579/078/079 8/15/2078 8/15/2078
113 Prabin Shrestha 1076/078/079 6/10/2078 12/30/2078
114 Prabin Subedi 1289/078/079 7/9/2078 12/30/2078
115 Pradip Gyawali 968/076/077 3/28/2077 12/30/2077
116 Pragati Engineering Consultancy 475/067/068 2/11/2073 12/30/2076
117 Prajjwal Khatri 1262/078/079 2078/6/31 12/30/2078
118 Prakas Kumar Karn 759/072/073 3/21/2073 12/30/2076
119 Prakash Bhakta Joshi 321/063/064 2/25/2074 12/30/2078
120 1389/078/079 Prakash Kumar Khadka 7/17/2078 12/30/2078
121 Pramod Karki 788/073/074 11/1/2073 12/30/2075
122 Pranab Bhandari 1345/078/079 7/15/2078 12/30/2078
123 Prasant GC 686/072/073 686/072/073 12/30/2078
124 Prabash Thapa Magar 1288/078/079 7/9/2078 12/30/2078
125 Puran Subedi Chhetri 580/70/71 1/12/2076 12/30/2076
126 Rabi Sharma 1506/078/079 8/5/2078 12/30/2078
127 Rabin Thapa 789/073/074 11/1/2073 12/30/2077
128 Rajan Maharjan 1625/078/079 8/22/2078 12/30/2078
129 Rajan Sapkota 854/074/075 6/2/2074 12/30/2076
130 Rajendra Prasad Kedia 18/050/51 12/5/2063 12/30/2077
131 Rajish Kumar Baidya 914/074/075 2/11/2075 12/30/2076
132 Rakesh Pandey 542/069/070 1/2/2076 12/30/2077
133 Ram Bharati 911/074/075 2/1/2075 12/30/2076
134 Ram Chapagain 1025/078/079 6/10/2078 12/30/2078
135 Raman KC 1536/078/079 8/10/2078 12/30/2078
136 Rikesh Shrestha 1639/078/079 8/27/2078 12/30/2078
137 Robin Engineering P. Ltd 991/077/078 10/21/2077 12/30/2078
138 Rohit Kumar Shah 332/063/064 3/11/2075 12/30/2076
139 Roshan Kumar Shrestha 438/66/67 3/6/2078 12/30/2078
140 Roshan Suwal 636/071/72 7/25/2071 12/30/2075
141 Ramesh Sherchan 569/069/070 3/30/2078 12/30/2078
142 Rukesh Karmacharya 1241/078/079 6/24/2078 12/30/2078
143 Sadhuram Lamichhane 1233/078/079 6/22/2078 12/30/2078
144 Sagar Baral 1626/078/079 8/22/2078 12/30/2078
145 Sagar Chauhan 1173/078-079 6/29/2078 12/30/2078
146 Sagar Kumar Tiwari 1020/078/079 6/10/2078 12/30/2078
147 Sandeep Dhakal 1487/078/079 8/1/2078 12/30/2078
148 Sangam Dhakal 1039/078/079 6/10/2078 12/30/2078
149 Sangeet Lamichhane 1451/078-079 7/30/2078 12/30/2078
150 Sanjay Kr. Yadav 351/073/074 3/21/2074 12/30/2075
151 Santosh Yadav 1074/078/079 6/10/2078 12/30/2078
152 Sara Solutions Pvt Ltd 966/076/077 3/28/2077 12/30/2077
153 Sata Engineering Associates 06/049/050 12/10/2075 12/30/2078
154 Satish Subedi 1611/078-079 8/19/2078 12/30/2078
155 Satish Tamrakar 1057/078-079 6/10/2078 12/30/2078
156 Shailesh Singh 1249/078/079 6/25/2078 12/30/2078
157 Shashindra Ghimire 962/076/077 9/15/2076 12/30/2078
158 Shishir Gairhe 309/062/063 3/7/2078 12/30/2078
159 Shiv Prasad Bhandari 534/069/070 2/27/2075 12/30/2076
160 Shuva Jagadamba Engineering Consultancy 511/068/069 2/1/2075 12/30/2076
161 Siddhartha Paudel 1414/078/079 8/2/2078 12/30/2078
162 Smart Claims & Engineers P. Ltd 945/075/076 1/24/2076 12/30/2077
163 Solution For Nepal Engineering 709/072/073 8/13/2072 12/30/2077
164 Somnath Adhikari 959/076/077 5/8/2076 12/30/2077
165 Subash Gautam 1460/078/079 7/30/2078 12/30/2078
166 Subash Tiwari 1049/078/079 6/10/2078 12/30/2078
167 Suman Thapa 664/071/072 2/11/2072 12/30/2078
168 Sumit Kumar Chaudhary 791/073/074 11/1/2073 12/30/2076
169 Sunny Pradhan 771/073/074 4/27/2073 12/30/2076
170 Sushil Kumar Yadav 493/068/069 1/5/2075 12/30/2076
171 Tanchhoma Engineering Consultancy 722/072/073 2/20/2073 12/30/2075
172 Ushan Adhikari 1174/078/079 6/17/2078 12/30/2078
173 Uttam Khatri 1499/078/079 8/3/2078 12/30/2078
174 Vistas Engineering Pvt Ltd 993/077/078 11/2/2077 12/30/2078
175 Yogesh Chandra Mishra 404/065/066 1/12/2076 12/30/2076
176 Zip Engineering Consultant Pvt Ltd 1623/078/079 8/21/2078 12/30/2078
177 Kishan Kumar Adhikari 1647/078-079 9/2/2078 12/30/2078
178 Unified Integrated Services P. Ltd 383/063/064 3/11/2075 12/30/2078
179 Global Destination Engg Solution P. Ltd 946/075/076 2/2/2076 12/30/2078
180 Leap Claims Services Pvt Ltd 1852/078/079 10/5/2078 12/30/2078
181 Bishal Kunwar 1738/078-079 9/16/2078 12/30/2078
182 Surendra Kumar Yadav 1829/078/079 9/27/2078 12/30/2078
183 Bipendra Prasad Shrestha 459/066/067 1/12/2078 12/30/2078
184 Raj Kumar Adhikari 701/072/073 1/17/2078 12/30/2078
185 M.I Surveyors Group P. Ltd 814/073/074 2/5/2074 12/30/2078
186 Socio Technical Management Services P. Ltd 393/065/066 5/4/2075 12/30/2078
187 Abinash Bhattarai 494/068/069 2/5/2074 12/30/2078
188 Roshani Engineering & Soluions Pvt Ltd 626/071/072 3/2/2077 12/30/2078
189 Mack Risk Management Services P. Ltd 982/077/078 8/8/2077 12/30/2078
190 Bliss Consultancy Services P. Ltd 541/069/070 1/5/2075 12/30/2078
191 Gud Engineering Services Pvt Ltd 1531/078/079 8/10/2078 12/30/2078
192 Mohan Purush Dhakal 17/050/051 1/9/2078 12/30/2078
193 C-Mech Consultancy P. Ltd 329/063/064 1/5/2075 12/30/2078
194 Radiant Consulting Consortium P. Ltd 518/073/074 3/21/2074 12/30/2078
195 Prem Pandit 734/072/073 2073/2/32 12/30/2078
196 Mahesh Kumar Sah 410/065/066 2/5/2072 12/30/2078
197 Khemraj Chataut 206/057/058 2/11/2073 12/30/2078
198 P.S.P. Engg Pvt. Ltd 681/072/073 1/17/2078 12/30/2078
199 Choodamani Subedi 553/069/070 3/18/2075 12/30/2078
200 Aastha Consultancy & Enterprises P. Ltd 1011/078/079 2078/4/32 12/30/2078
201 Rakesh Bhattarai 1760/078/079 9/16/2078 12/30/2078