• तीनकुने काठमाडौँ

बीमाशुल्क गणना तालिका

दुई व्हीलर
निजी कार
यात्री बोक्ने सवारी
सामान बोक्ने सवारी
ट्याक्सी
टेम्पो
ट्र्याक्टर
ट्याकर
इलेक्ट्रिक वाहन